Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 22 juni 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2021 (35.570 XV)

-
35.570 XV / 35.798, H

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de kwijtschelding van publieke schulden binnen het SZW-domein; Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2021

De commissie besluit de brief over de kwijtschelding van publieke schulden binnen het SZW-domein voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl