Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 22 juni 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven (35.306)

-
35306, E en F

Brief van de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de voortgang van de Subsidieregeling STAP-budget; Brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de inwerkingtreding van de Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven; Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven

De commissie besluit de brieven van de bewindspersonen van Financiën, SZW en OCW voor kennisgeving aan te nemen. De commissie ontvangt te zijner tijd graag de evaluatie van de Subsidieregeling STAP-budget.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren