Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 22 juni 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Tweede incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021 inzake extra apparaten voor onderwijs op afstand in het primair en voortgezet onderwijs in verband met COVID-19 (35.696)

-
35696

Tweede incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021 inzake extra apparaten voor onderwijs op afstand in het primair en voortgezet onderwijs in verband met COVID-19

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

-
35740

Zesde incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021 inzake extra middelen voor het Nationaal Programma Onderwijs in verband met COVID-19

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra