35.092, H

Motie-Dessing (FVD) c.s. over subsidiëring van groene waterstofIn deze motie wordt de regering verzocht om te voorkomen dat via het subsidiëren van het aan land brengen van op zee geproduceerde groene waterstof alsnog indirect subsidie wordt verleend aan de groen waterstofsector.Kerngegevens

nummer 35.092, H
ingediend 22 juni 2021
behandelstatus aangehouden
toelichting behandelstatus Op 29 juni 2021 aangehouden.
vervaldatum aanhouding 17 mei 2022
indiener(s) J. Dessing (FVD)
mede ondertekend door P.M.L. Frentrop (FVD)
T.U. Hiddema (FVD)
dossier(s) Ondersteunen opgave windenergie op zee (35.092)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)