Digitaal quorum weer twee maanden verlengdDe Eerste Kamer heeft de regeling die het voor Kamerleden mogelijk maakt om digitaal - vanaf een andere locatie dan het Eerste Kamergebouw - in te tekenen voor de plenaire vergadering, verlengd tot uiterlijk 1 september 2021. De PVV en de Fractie-Otten vroegen aantekening bij de stemming vandaag over de verlenging. De Tijdelijke regeling digitaal quorumPDF-document werd op 27 oktober 2020 ingevoerd en gold aanvankelijk tot 1 januari 2021; inmiddels is ze drie keer met twee maanden verlengd.

Grotere versie foto

De regeling is ingesteld als gevolg van de coronapandemie en heeft als doel het aantal reisbewegingen te beperken en daarmee bij te dragen aan de veiligheid van senatoren, medewerkers van de Griffie en ministers en hun ondersteuning.

De Tijdelijke regeling digitaal quorum is ingevoerd op voorstel van senator Tiny Kox (SP). De Tijdelijke regeling houdt rekening met de voorlichting die de Afdeling advisering van de Raad van State in april 2020 op verzoek van de Eerste Kamer heeft uitgebracht over haar functioneren in crisistijd. De afdeling Advisering concludeerde destijds dat in de bijzondere omstandigheden van de coronacrisis het digitaal intekenen in de plenaire vergadering niet strijd is met de Grondwet.

De Eerste Kamer vergadert sinds het uitbreken van corona gewoon door. De plenaire vergadering vindt als gevolg van de coronamaatregelen sinds dinsdag 12 mei 2020 fysiek plaats in de Ridderzaal, commissievergaderingen vinden vrijwel uitsluitend langs digitale weg plaats. De wekelijkse fractievergaderingen vinden ook (deels) digitaal plaats. Verder vergadert het College van Senioren, bestaand uit de Eerste Kamervoorzitter, de beide Ondervoorzitters en fractievoorzitters van de partijen in de Kamer, eveneens als gevolg van de coronacrisis digitaal.


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 1 afbeelding. Escape sluit dit venster.