Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 29 juni 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op Motie-Backer (D66) c.s. over de kwaliteit van de rechtsbescherming voor de individuele burger (35.300 VI, T)

- Mededelingen en informatie

Het lid Backer (D66) meldt dat hij ten aanzien van de voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State (35300 VI, BD) naar aanleiding van de motie-Backer c.s. (35300 VI, T) over de kwaliteit van de rechtsbescherming voor de individuele burger, op 6 juli 2021 een nadere toelichting zal geven aan de commissie en na het aanstaande zomerreces een conceptopzet zal voorleggen aan de commissie voor een gesprek met de Afdeling naar aanleiding van haar voorlichting.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren