Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 29 juni 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Parlementaire ondervraging kinderopvangtoeslag (35.510)

-
Terugkoppeling eerste bijeenkomst Werkgroep zelfevaluatie naar aanleiding van het rapport "Ongekend onrecht"

De commissievoorzitter koppelt kort aan de commissie terug hetgeen besproken is tijdens de eerste bijeenkomst van de Werkgroep zelfevaluatie naar aanleiding van het rapport "Ongekend onrecht".


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl