Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 29 juni 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Toezenden eventuele bijkomende adviezen Raad van State, Kiesraad en OMT over het doorgaan van de verkiezingen (35.654) (T03158)

- 35654 / 35590 / 35165, Q

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de evaluatie van de Tweede Kamerverkiezing van 17 maart 2021; Verkiezingen

De commissie besluit het ambtelijk voorstel ten aanzien van vijf toezeggingen (T03151, T03152, T03153, T03157 en T03158) over te nemen en alle toezeggingen als voldaan aan te merken. Voorts besluit de commissie een brief aan de minister van BZK te sturen met waardering voor de organisatie door het ministerie en de gemeenten van de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen, behoudens enkele aspecten waaronder het briefstemmen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman