Moties ingediend tijdens het debat over het wetsvoorstel Verbod op kolen bij elektriciteitsproductie in verband met beperking van CO2-emissie op 29 juni 2021De stemmingen over de moties vonden plaats op 6 juli 2021.

na stemming bij zitten en opstaan verworpen. CDA, VVD, GroenLinks, 50PLUS, PvdA, D66 en GroenLinks stemden tegen.

na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen

na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. CDA, VVD, 50PLUS, PvdA en ChristenUnie stemden tegen.

na stemming bij zitten en opstaan verworpen. SP, OSF en PvdD stemden voor.