Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 6 juli 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking (35.216)

-
35216

Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 28 september 2021.

De commissie wenst geïnformeerd te worden hoe het wetsvoorstel zich verhoudt tot actuele (Europese) ontwikkelingen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren