Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 6 juli 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet hardheidsaanpassing Awir (35.468)

- 35704 / 35468, I

Brief van de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane ter aanbieding van de zevende voortgangsrapportage over de hersteloperatie kinderopvangtoeslag; Wet hardheidsaanpassing Awir

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van Financiën van 22 juni 2021 (35704 / 35468, I) voor kennisgeving aan te nemen.

De commissie besluit de toezegging T03139 als openstaand te handhaven.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren