Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 6 juli 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Voortgangsrapportage sociaal minimum Caribisch Nederland (35.000 IV / CXIX, A) (T02659)

- 35570 IV / CXIX, Q

Brief van de minister van SZW inzake de voortgangsrapportage ijkpunt bestaanszekerheid Caribisch Nederland 2021; Brief van de minister van SZW inzake de voortgangsrapportage ijkpunt bestaanszekerheid Caribisch Nederland 2021; Werkbezoek Caribisch deel Koninkrijk april 2016

De commissie besluit, nadat zij kennis heeft genomen van de behandelwijze in de Tweede Kamer, de voortgangsrapportage (35570 IV / CXIX, Q) voor kennisgeving aan te nemen en voor dit moment af te zien van schriftelijk overleg hierover.

De commissie besluit voorts om toezeggingen T02659, T02784 en T02993 als openstaand te blijven beschouwen en de deadline van deze toezeggingen te verschuiven naar 1 januari 2022.

Tot slot ziet de commissie af van schriftelijk overleg met de staatssecretaris van BZK ter voorbereiding op het Interparlementair Koninkrijksoverleg van augustus 2022 te Bonaire.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman