Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 6 juli 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Regelgeving Ruimtelijke Ordening en Milieu (29.383)

-
Toezegging T02446 - Terugkerende evaluatie van onafhankelijke toetsing van milieueffectrapportages en over twee jaar een evaluatie van de effecten daarvan en Toezegging T02871 - Gemeentes eraan herinneren MER’en op te stellen

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van I&W over milieueffectrapportages; Regelgeving Ruimtelijke Ordening en Milieu

De commissie besluit de toezeggingen T02446 en T02871 als openstaand te blijven beschouwen. Dit agendapunt zal opnieuw worden geagendeerd in september na het zomerreces.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra