Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 6 juli 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet actualisatie markttoezicht registerloodsen (35.720)

-
Rondvraag

De commissie besluit, op voorstel van het lid Bezaan (PVV), het wetsvoorstel Wet actualisatie markttoezicht registerloodsen (35720) van de termijnbrief in behandeling te nemen en stelt voor het voorbereidend onderzoek op 14 september 2021 te houden.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra