Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 6 juli 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op Motie-Van der Linden (Fractie-Nanninga) c.s. over onderzoek naar verruimen van schenking van ouders aan kinderen ten behoeve van een eigen woning (35.518, F)

-
35518 / 35572, G

Brief van de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst over de evaluatie van de verruimde schenkingsvrijstelling eigen woning en over de aangenomen motie-Van der Linden c.s. over onderzoek naar verruimen van schenking van ouders aan kinderen ten behoeve van een eigen woning; Wijziging huurverhogingsmogelijkheden en inkomensgrenzen Woningwet

De commissie besluit de status van motie Van der Linden c.s. als ‘uitgevoerd’ aan te merken.
De commissie stemt ermee in om de status van de concepttoezegging als 'openstaand' te blijven aanmerken.
De commissie besluit af te wachten of de Eerste Kamercommissie voor Financiën besluit in schriftelijk overleg te treden met de de staatssecretaris van Financiën over de brief. Zij vraagt de commissiestaf haar daar over te informeren.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman