Oud-senator Kreutzkamp-Schotel (CDA) herdachtDe Eerste Kamer heeft in de plenaire vergadering van dinsdag 13 juli stilgestaan bij het overlijden op 15 december 2020 op 93-jarige leeftijd van oud-senator Amy Kreutzkamp-Schotel. Zij was lid van de Eerste Kamer van 18 september 1979 tot 15 september 1980 voor het CDA. Zij hield zich in de Eerste Kamer bezig met emancipatiezaken.

Grotere versie foto

Na haar afstuderen in 1954 werkte Amy Kreutzkamp-Schotel enige jaren als co-assistent in het St Jozefziekenhuis in Heerlen. Ook heeft ze enige tijd het spreekuur van de reclassering in Heerlen gedaan. Kreutzkamp-Schotel werd in 1970 verkozen als lid van Provinciale Staten van Limburg namens een van de voorgangers van het CDA, de KVP. Ze was in die periode onder andere voorzitter van de vaste Statencommissie voor Maatschappelijk Werk en Volksgezondheid. In 1979 stopte ze als lid van Provinciale Staten toen ze werd benoemd als voorzitter van de Provinciale Raad voor de Volksgezondheid van Limburg. Tegelijkertijd werd ze lid van de Eerste Kamer.

Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn: "Amy Kreutzkamp-Schotel was een maatschappelijk zeer betrokken persoon en politica, die zich op verschillende plekken en in verschillende hoedanigheden inzette voor de emancipatie van de vrouw in de samenleving. Moge ons respect voor haar persoon en haar verdiensten voor de samenleving en de Nederlandse parlementaire democratie tot steun zijn voor haar familie en vrienden."


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 1 afbeelding. Escape sluit dit venster.