Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 13 juli 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Derde incidentele suppletoire begroting Financiën 2021 inzake Kwijtschelding private schulden Toeslagengedupeerden in WSNP/MSNP-trajecten (35.812)

-
35812

Derde incidentele suppletoire begroting Financiën 2021 inzake Kwijtschelding private schulden Toeslagengedupeerden in WSNP/MSNP-trajecten

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel hedenavond af te doen als hamerstuk.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren