Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 13 juli 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Van Kent Wet verdringingstoets (34.325)

- 34325, L en M

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de uitvoeringstoetsen bij de Wet verdringingstoets en over de appreciatie van de toetsen; Initiatiefvoorstel-Van Kent Wet verdringingstoets

De commissie besluit de initiatiefnemer schriftelijk te verzoeken om een appreciatie van de uitvoeringstoetsen bij de Wet verdringingstoets (34325) teneinde deze uiterlijk in september 2021 te ontvangen ter nadere bespreking in de commissie.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl