Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 13 juli 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op Motie-Van Pareren (FVD) over de compensatie van Wajongers van wie het inkomen achteruitgaat (35.213, P)

- 35213, V

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de uitvoering van de motie-Van Pareren inzake de compensatie van Wajongers van wie het inkomen achteruitgaat; Verdere activering participatie jonggehandicapten en harmonisatie Wajongregimes

De commissie neemt met belangstelling kennis van de nadere antwoorden van de minister van SZW over de uitvoering van de motie-Van Pareren inzake de compensatie van Wajongers van wie het inkomen achteruitgaat (35213, V).


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl