Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 13 juli 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Tweede incidentele suppletoire begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2021 inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden en diverse corona gerelateerde maatregelen (35.798)

-
35798

Tweede incidentele suppletoire begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2021 inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden en diverse corona gerelateerde maatregelen

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel heden af te doen als hamerstuk.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl