Korte aantekeningen vergadering commissies Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Koninkrijksrelaties (KOREL) van 13 juli 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2021 (35.570 XV)

-
T02973; 35.570 XV / 35.570 IV, I

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de eerste rapportage van de periodieke peiling van de ambities kinderarmoede; Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2021

De commissies besluiten om T02973 als openstaand te blijven beschouwen. De commissies besluiten voorts op 14 september 2021 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.


De griffier voor deze vergadering,
Candacé van der Bijl