Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 13 juli 2021
1. E210004

Gezamenlijke Mededeling: Naar een brede strategie met Afrika

De commissie besluit de beantwoording van de Europese Commissie d.d. 2 juli 2021 (35751, D) voor kennisgeving aan te nemen.

2. Aanvullende artikel 100-inzet Resolute Support missie, Afghanistan

De commissie bespreekt de beantwoording van de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie (39521, AN) en besluit inbreng voor nader schriftelijk overleg te leveren. Daarbij besluit de commissie, wat betreft nadere vragen inzake Afghaanse tolken, inbreng te leveren op 16 juli 2021. De conceptbrief zal vervolgens per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd. Wat betreft nadere vragen over overige onderwerpen besluit zij inbreng te leveren op 14 september 2021.

3. T03135 - Informeren over uitkomsten onderzoek inzake kwetsbaarheden en eenzijdige en strategische afhankelijkheden van de EU

De commissie besluit de brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 9 juli 2021 (35.570 XVII, D) voor kennisgeving aan te nemen. Voorts besluit de commissie toezegging T03135 als voldaan te beschouwen.

4. Terugkoppeling OVSE Parlementaire Assemblee 30 juni t/m 6 juli jl.

De leden Karimi (GroenLinks) en Gerkens (SP) geven een terugkoppeling van hun deelname aan de OVSE Parlementaire Assemblee, die plaatsvond op 30 juni t/m 6 juli 2021.

5. Werkbezoek aan Defensie

De commissie bespreekt een mogelijke werkbezoek aan Defensie in het najaar van 2021.

6. Rondvraag

Het lid Beukering (Fractie-Nanninga) geeft een korte mondelinge terugkoppeling van zijn deelname aan de OVSE verkiezingswaarnemingsmissie in Moldaviƫ, die plaatsvond op 11 juli 2021.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk