Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 13 juli 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Nederlandse deelname aan vredesmissies (29.521)

- Aanvullende artikel 100-inzet Resolute Support missie, Afghanistan

De commissie bespreekt de beantwoording van de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie (39521, AN) en besluit inbreng voor nader schriftelijk overleg te leveren. Daarbij besluit de commissie, wat betreft nadere vragen inzake Afghaanse tolken, inbreng te leveren op 16 juli 2021. De conceptbrief zal vervolgens per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd. Wat betreft nadere vragen over overige onderwerpen besluit zij inbreng te leveren op 14 september 2021.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk