Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 13 juli 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Informeren over uitkomsten studie over reshoring (35.570 XVII) (T03135)

- T03135 - Informeren over uitkomsten onderzoek inzake kwetsbaarheden en eenzijdige en strategische afhankelijkheden van de EU

De commissie besluit de brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 9 juli 2021 (35.570 XVII, D) voor kennisgeving aan te nemen. Voorts besluit de commissie toezegging T03135 als voldaan te beschouwen.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk