Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 13 juli 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Verzamelwet Brexit (35.084)

-
T02747

Toezegging Evaluatie Brexit (35.084)

De commissie neemt kennis van de brief inzake de Terms of Reference voor de evaluatie van de gang van zaken rond de Brexit. De status van de toezegging (T02747) blijft ongewijzigd (openstaand).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman