Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 13 juli 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Bevordering internationalisering hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (34.355)

-
Toezegging T02448

Toezegging Evaluatie wetswijziging (34.355)

De commissie besluit de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 juli 2021 (34355, G) voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T02448 als deels voldaan aan te merken.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra