Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 13 juli 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Bergkamp, Van den Hul en Özütok Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen (34.650)

- 34650, L

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van BZK over onnodige sekseregistratie; Initiatiefvoorstel-Bergkamp, Van den Hul en Özütok Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen

De commissie besluit de bespreking van de brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 5 juli 2021 (34650, L) aan te houden en opnieuw te agenderen op 14 september 2021.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra