Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 13 juli 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Evaluatie regionalisering (35.554) (T03059)

-
Beleidsreactie op Concessiebeleidsplan en Prestatieovereenkomst 2022-2026 NPO / diverse toezeggingen

Brief van de minister van BVOM met beleidsreactie op concessiebeleidsplan en prestatieovereenkomst 2022-2026 Nederlandse Publieke Omroep (NPO); Versterking van het toekomstperspectief van de publieke omroep

De commissie besluit naar aanleiding van de brief van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 8 juli 2021 (35554, G) toezegging T03055 - Indexatie representatiegelden - als voldaan aan te merken.

Ten aanzien van toezegging T03057 - Genrebeleid - en toezegging T03059 - Evaluatie regionalisering - wordt besloten deze te bespreken op 14 september 2021.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra