Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), Koninkrijksrelaties (KOREL), Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO), Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 13 juli 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg (27.529)

-
35.538 / 25.295 / 27.529, W (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

Brief van de minister van VWS van 12 juli 2021 over het advies Gezondheidsraad over de verantwoorde inzet van apps voor publieke gezondheid

De commissies besluiten dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 14 september 2021.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren