Eerste Kamervoorzitter over vertrek van BinnenhofEerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn heeft dinsdag aan het eind van de laatste plenaire vergadering van de Kamer voor het zomerreces kort stilgestaan bij het komende vertrek van de Eerste Kamer van het Binnenhof in verband met de renovatie. "Voor het eerst in de ruim 200 jaar dat de Eerste en Tweede Kamer aan het Binnenhof gehuisvest zijn, is het broodnodige onderhoud aan de gebouwen van dusdanige aard dat het werk beter gedaan kan worden in afwezigheid van de bewoners", zo hield Bruijn de leden van de Eerste Kamer voor. "Dat idee maakt de verhuizing dan ook dragelijk: we maken nu voor enkele jaren plaats zodat de gebouwen daarna voor vele generaties toekomstbestendig zullen zijn".

Grotere versie foto

De Eerste Kamervoorzitter gaf wel aan dat de Eerste Kamer ook na het zomerreces mogelijk nog in de Ridderzaal zal vergaderen, mocht dat vanwege de coronamaatregelen nodig zijn. De gebouwen van de Eerste Kamer zullen dan overigens wel dicht zijn. De medewerkers van de Eerste Kamer en de vijftien fracties zijn vanaf 23 augustus gehuisvest op een nieuwe, tijdelijke locatie aan het Lange Voorhout/Kazernestraat, op een kilometer van het Binnenhof.

De betekenis van het Binnenhof gaat vele eeuwen terug, zo memoreerde Eerste Kamervoorzitter Bruijn nog: "Aan het Binnenhof hebben de afgelopen 700 jaar recht, bestuur en democratie hun huis gevonden." Maar het parlementaire werk zal daar niet onder lijden: "Het zal voor iedereen wennen zijn dat na meer dan 200 jaar de Eerste en Tweede Kamer niet meer aan het Binnenhof bijeenkomen. Maar waar beide Kamers ook gevestigd zijn, het parlementaire werk zal gewoon doorgang vinden", aldus Bruijn.

De renovatie van het Binnenhof raakt niet alleen de Eerste en Tweede Kamer, maar ook (een deel van) de Raad van State en het ministerie van Algemene Zaken die ook aan het Binnenhof gevestigd zijn. Ook zij betrekken tijdelijk locaties elders. De renovatie gaat volgens het kabinet 5,5 jaar duren. Met het kabinet is afgesproken dat wordt bezien of het renovatieproces zodanig kan worden ingericht dat de Eerste Kamer mogelijk eerder kan terugkeren.


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 1 afbeelding. Escape sluit dit venster.
Voorzitter Jan Anthonie Bruijn sluit de laatste vergadering voor het zomerreces af.
Afbeelding 1 - Voorzitter Jan Anthonie Bruijn sluit de laatste vergadering voor het zomerreces af.