Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 13 juli 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Regeling van elektronische verhittingsapparaten voor tabaksproducten en invoering eisen uiterlijk van sigaretten (35.665)

-
35665

Regeling van elektronische verhittingsapparaten voor tabaksproducten en invoering eisen uiterlijk van sigaretten

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 14 september 2021.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer