Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 13 juli 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op Motie-Backer (D66) c.s. over de kwaliteit van de rechtsbescherming voor de individuele burger (35.300 VI, T)

- Mededelingen en informatie

Gewezen wordt op het persbericht "Aanbeveling aan bestuursrechter: pas rechterlijke evenredigheidstoets aan" van de Raad van State van 7 juli 2021 in het kader van de Werkgroep zelfevaluatie naar aanleiding van het rapport "Ongekend onrecht" en het nog te organiseren gesprek met de Afdeling advisering van de Raad van State naar aanleiding van haar voorlichting (35300 VI, BD) in het kader van de motie-Backer (35300 VI, T) over versterking van de kwaliteit van de rechtsbescherming voor de individuele burger.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren