Stemming motie Samenvoeging van de gemeenten Landerd en UdenVerslag van de vergadering van 13 juli 2021 (2020/2021 nr. 46)

Aanvang: 13.46 uur
Status: gecorrigeerd


  • Kijk de video van dit deel van de vergadering terug

Stemming motie Samenvoeging van de gemeenten Landerd en Uden

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Samenvoeging van de gemeenten Landerd en Uden,

te weten:

  • de motie-Van Hattem c.s. over een referendum inzake de samenvoeging van Landerd en Uden (35619, letter G).

(Zie vergadering van 6 juli 2021.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

De stemming over de motie van de heer Van Hattem inzake een volksraadpleging onder de inwoners van de kernen Schaijk en Reek, 35619, letter F, vindt wel na de stemming over het betreffende wetsvoorstel plaats.

Dan beginnen we met de stemming over de motie 35619, letter G, de motie van het lid Van Hattem c.s. over een referendum inzake de samenvoeging van Landerd en Uden. Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Van Hattem c.s. (35619, letter G).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Fractie-Nanninga, FVD, Fractie-Otten en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, het CDA, de VVD, GroenLinks, de SP, 50PLUS, de PvdA, de OSF, D66, de PvdD en de ChristenUnie ertegen, zodat zij is verworpen.