Stemming Samenvoeging van de gemeenten Landerd en UdenVerslag van de vergadering van 13 juli 2021 (2020/2021 nr. 46)

Aanvang: 13.47 uur
Status: gecorrigeerd


  • Kijk de video van dit deel van de vergadering terug

Stemming Samenvoeging van de gemeenten Landerd en Uden

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Samenvoeging van de gemeenten Landerd en Uden (35619).

(Zie vergadering van 6 juli 2021.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Vervolgens stemmen we over het wetsvoorstel 35619, Samenvoeging van de gemeenten Landerd en Uden. Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, het CDA, de VVD, Fractie-Otten, GroenLinks, de SP, 50PLUS, de PvdA, de OSF, D66, de PvdD en de ChristenUnie voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van Fractie-Nanninga, FVD en de PVV ertegen, zodat het is aangenomen.