Stemming Samenvoeging van de gemeenten Heerhugowaard en LangedijkVerslag van de vergadering van 13 juli 2021 (2020/2021 nr. 46)

Aanvang: 13.51 uur
Status: gecorrigeerd


  • Kijk de video van dit deel van de vergadering terug

Stemming Samenvoeging van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Samenvoeging van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk (35621).

(Zie vergadering van 6 juli 2021.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Vervolgens stemmen we over het wetsvoorstel 35621, Samenvoeging van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk. Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

Wij stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, het CDA, de VVD, Fractie-Otten, GroenLinks, de SP, 50PLUS, de PvdA, de OSF, D66 en de ChristenUnie voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van Fractie-Nanninga, FVD, de PVV en de PvdD ertegen, zodat het is aangenomen.