Dinsdag 14 september 2021, Commissies Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)Aanvang: 15:05 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
Fit for 55-pakket

Procedure


3.
Rondvraag


Korte aantekeningen