Dinsdag 14 september 2021, commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)Aanvang: 18:00 uur

Agenda

1.
Toezegging T03003 - Bemiddelende rol bij bomenkap in buitengebied

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van LNV over de bemiddelende rol van de minister bij bomenkap in het buitengebied; Aanvullingswet natuur Omgevingswet

Bespreking

2.
Rondvraag


Korte aantekeningen