Korte aantekeningen vergadering commissies Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Financiën (FIN) van 14 september 2021
1. Bekostiging investeringsvoorstellen uit Nationaal Groeifonds

Verslag nader schriftelijk overleg (35570 XIX, K)

De commissies besluiten de beantwoording van de ministers van EZK en Financiën van 17 augustus 2021 voor kennisgeving aan te nemen.

2. Omzetting voorwaardelijke toekenningen uit de eerste ronde van het Nationaal Groeifonds in definitieve toekenningen

Brief van de ministers van EZK en FIN van 30 augustus 2021 (35570 XIX, L)

De commissies besluiten de brief van de ministers van EZK en Financiën van 30 augustus 2021 voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer