Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 14 september 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Verruiming sluitingsbevoegdheid drugspanden (34.763)

-
T02677

Toezegging Genoemde aspecten meenemen in monitor proportionaliteit (34.763); Verruiming sluitingsbevoegdheid drugspanden

De commissie besluit de toezegging als voldaan aan te merken en de in de brief van de minister van Justitie en Veiligheid van 7 september 2021 (34763, F) aangekondigde beleidsreactie af te wachten alvorens te besluiten over eventueel schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren