Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 14 september 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Stikstofreductie en natuurverbetering (35.600)

-
Voortgang aanpak stikstofproblematiek

Brief van de minister van LNV van 16 juli 2021 (35334 / 35600 / 33576, AI)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot 28 september 2021, in afwachting van de stukken die op Prinsjesdag worden gepubliceerd aangaande het stikstofbeleid.

-
Regeling nieuwe AERIUS Calculator en wijziging stikstofregistratiesysteem

Verslag schriftelijk overleg (35600 / 35334, AD)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot 28 september 2021, in afwachting van de stukken die op Prinsjesdag worden gepubliceerd aangaande het stikstofbeleid.

-
Landelijke beƫindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv), Maatregel Gerichte Opkoop (MGO) en grondfonds

Brief van de minister van LNV van 31 augustus 2021 (35334, AJ)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot 28 september 2021, in afwachting van de stukken die op Prinsjesdag worden gepubliceerd aangaande het stikstofbeleid.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer