Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 14 september 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Migratiebeleid (30.573)

- 30573, A

Brief van de staatssecretaris van J&V ter aanbieding van de Staat van Migratie 2021 en het incidentenoverzicht 2020; Migratiebeleid

De commissie stelt de brief van 7 juli 2021 van de staatssecretaris van J&V (30573, A) bij voorkeur aan de orde na het aantreden van een nieuw kabinet.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren