Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 14 september 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Nederlandse deelname aan vredesmissies (29.521)

- Aanvullende artikel 100-inzet Resolute Support missie, Afghanistan

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van de SP (Van Apeldoorn).

Daarnaast besluit de commissie een rappelbrief naar de regering te sturen met het verzoek de op 26 juli jl. gestelde vragen aangaande de Afghaanse tolken, die nog niet zijn beantwoord, alsnog en zo spoedig mogelijk te beantwoorden, ook in het licht van de recente gebeurtenissen.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk