Korte aantekeningen vergadering commissies Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Koninkrijksrelaties (KOREL) van 14 september 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2021 (35.570 XV)

-
35.570 XV / 35.570 IV, I

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de eerste rapportage van de periodieke peiling van de ambities kinderarmoede; Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2021

De commissies stellen de geagendeerde brief met een enkele aanpassing vast en besluiten deze aldus te verzenden.


De griffier voor deze vergadering,
Candacé van der Bijl