Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 14 september 2021
1.
35905

Ongewijzigd laten verplicht eigen risico voor de zorgverzekering voor het jaar 2022

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

2.
35667

Vereenvoudiging uitvoering en reparatie Wvggz en Wzd

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.
Voorts besluit zij op korte termijn een mondeling overleg over dit onderwerp te houden.

3.
35401

Wijziging Wet publieke gezondheid in verband met het coronavirus

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van PVV (Van Kesteren) en SGP (Van Dijk).

4.
35504

Uitbreiding reclameverbod voor tabaks- en aanverwante producten

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de Fractie-Nanninga (Van Pareren) en de fracties van PVV (Van Kesteren), FVD (Dessing) en SGP (Van Dijk).

5.
35665

Regeling van elektronische verhittingsapparaten voor tabaksproducten en invoering eisen uiterlijk van sigaretten

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de Fractie-Nanninga (Van Pareren).

6.
Afronding implementatie nieuwe Donorwet

Brief van de minister voor MZS van 7 juli 2021 (33506, AO)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de PVV-fractie (Van Kesteren).

7.
E210010 - EU-strategie over de rechten van kinderen, COM(2021)142

Brief Europese Commissie d.d.12 augustus 2021 (35827, D)

De commissie besluit dit onderwerp op 28 september 2021 opnieuw te agenderen.

8.
Jaarverslag 2020 van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE)

Verslag schriftelijk overleg (32647, D)

De commissie besluit op 28 september 2021 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer