Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 28 september 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (34.036)

- 35074, Y

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst over werken als zelfstandige (Zevende voortgangsbrief ); Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties

De commissie besluit het afschrift van de zevende voortgangsbrief "werken als zelfstandige" (35074, Y) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl