Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 28 september 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Evaluatie regionalisering (35.554) (T03059)

-
Beleidsreactie op Concessiebeleidsplan en Prestatieovereenkomst 2022-2026 NPO / diverse toezeggingen

Brief van de minister van BVOM met beleidsreactie op concessiebeleidsplan en prestatieovereenkomst 2022-2026 Nederlandse Publieke Omroep (NPO); Versterking van het toekomstperspectief van de publieke omroep

De commissie besluit de volgende toezeggingen als voldaan aan te merken:

- T03057 (Genrebeleid);
- T03059 (Evaluatie regionalisering).

Tevens besluit de commissie de brief van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 8 juli 2021 (35554, G) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra