Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 28 september 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Nederlandse deelname aan vredesmissies (29.521)

- 29521, AO

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de ministers van BuZa., van Defensie en de staatssecretaris van JenV inzake de Afghaanse tolken; Nederlandse deelname aan vredesmissies

De commissie bespreekt het verslag nader schriftelijk overleg (29521, AO) en besluit een brief te sturen naar de minister van Buitenlandse Zaken met onder meer een verzoek om nog niet beantwoorde vragen alsnog te beantwoorden. De commissiestaf zal de inbreng van de PvdA-fractie via een conceptbrief aan de leden van de commissie voorleggen.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk