Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 28 september 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Noodpakket banen en economie (35.420)

-
Steun- en herstelpakket vanaf het vierde kwartaal van 2021

Brief d.d. 30 augustus 2021 (35420, BE)

De commissie besluit, op verzoek van het lid Kluit (GroenLinks), dit agendapunt aan te houden tot 5 oktober 2021.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer