Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 28 september 2021
1. 35216

Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek aan te houden tot 12 oktober 2021.

2. Algemene Financiële Beschouwingen 2021

De commissie besluit op 5 oktober 2021 nader te spreken over het al dan niet samenvoegen van de Algemene Financiële Beschouwingen met de plenaire behandeling van het pakket Belastingplan 2022 (voorzien op 13 en 14 december 2021).

3. 35420, BE

Brief van de ministers van EZK, van Financiën en van SZW en van de staatssecretarissen van EZK, van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst en van SZW over het steun- en herstelpakket vanaf het vierde kwartaal van 2021; Noodpakket banen en economie

De commissie besluit het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg aan te houden tot 5 oktober 2021.

4. 35572 / 32140, Y

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over het rapport van de Commissie Draagkracht; Herziening Belastingstelsel

De commissie besluit de conceptbrief vast te stellen en te versturen naar de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst.

5. CXLII EK, E

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over getroffen voorbereidingen voor het opstellen van het Recovery and Resilience Plan (RRP) voor de Europese Recovery and Resilience Facility (RRF); Europees Semester 2021

De commissie besluit het verslag van een schriftelijk overleg te betrekken bij de Algemene Financiële Beschouwingen.

6. 21.501-07

Brief van de minister van Financiën inzake verslag Eurogroep en Ecofinraad van 12 en 13 juli 2021 en informatie over de extra Ecofinraad van 26 juli 2021; Brief van de minister van Financiën over het verslag van de Ecofinraad van 26 juli 2021; Brief van de minister van Financiën over de geannoteerde agenda extra Ecofinraad 6 september 2021; Brief van de minister van Financiën inzake geannoteerde agenda Eurogroep en informele Ecofinraad van 10 en 11 september 2021; Brief van de minister van Financiën over het verslag Ecofinraad 6 september 2021; Brief van de minister van Financiën inzake geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 4 en 5 oktober 2021; Raad voor Economische en Financiële Zaken

De commissie besluit de verslagen van de Eurogroep en Ecofinraad te betrekken bij de Algemene Financiële Beschouwingen.

7. Rondvraag

De commissie verzoekt de griffie om elke fractie te voorzien van een papieren versie van het Belastingplan 2022.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren