Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 28 september 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking (35.216)

-
35216

Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek aan te houden tot 12 oktober 2021.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren